Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

As soon as you satisfy some guy online and the guy pulls the ol’ Houdini vanishing act, there are certain explanations that may offer insight into their behavior.

Very first, why don’t we set local hook up an on-line matchmaking rule: such a thing goes without one needs to apologize for themselves. Because you are chatting with a match and things seem to be heading well, it doesn’t assure you a night out together, aside from a long-lasting connection. Men and women often react flaky on the web and appear and disappear, including us girls.

How many times are you communicating with a guy and left him clinging? That’s the appeal of setting up an online link — you stay static in the control chair might easily go pertaining to without feeling responsible.

The typical cause a match fades out right after which fades back is mainly because he had been also communicating with several other lady and started dating this lady. They separated nowadays he is right back.

This has nothing to do with you. It just suggests he desired to give it a try with someone else plus it merely don’t work. The woman misfortune might be the good fortune, so cannot immediately create the man off.

His lack might also indicate work got important for a time, he had a demise from inside the family members, he is already been busy. Whatever it really is, cannot leap to any results and assume the worst. If you should be truly to the man, provide him another possibility.

Typically, any time you get involved in it cool, he will probably sooner or later explain themselves and apologize for his conduct.

Share →