Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Business Systems

The use of technology has a serious impact on the way businesses operate. It has efficient processes, improved productivity and improved the efficiency of operations.

Business-critical production and logistics alternatives, customer-facing applications, and lower back office monetary systems are generally part of the technology landscape. Using this technology successfully, and with the correct governance, is essential towards the long-term success of the business.

Interaction and Collaboration

Business technology advances such as video conference meetings, online chat rooms and distant access to computer systems and the Internet can help corporations connect more effectively with employees. This helps to enhance teamwork and decision-making.

Improvement Employee Period

Modern technology has additionally made it easier for employees to work remotely, without the need to commute to the office. By simply implementing connection tools like on line chat rooms and remote use of computer services, employees may complete a large number of tasks at home, making the day more efficient.

Salaries Management

Automated payroll computer software allows a business to method payments quickly and easily, saving time for both parties. This eliminates the necessity to visit a financial institution or wait for check to arrive.

Marketing & Branding

Being able to advertise a product through various channels and platforms is among the most important primary advantages of business technology. This can incorporate online and pcs to market a small business, as well as promotion through www.bizinfoportal.co.uk/2021/02/12/advantages-of-a-business-information-portal/ print marketing.

Sustainability

When using the world becoming more eco-friendly and with consumers increasingly stressful sustainability, companies need to integrate clean and self-sufficient technology across all areas with their business. Including data centers, software, and hardware.

Share →

Leave a Reply