Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Iceland is a superb destination for addicts of all types. The country can be described as blend of outlying and elegant life. Its smaller urban centers offer a even more laid-back way of life. In addition to a wide variety of actions, visitors usually takes in the sights along the fjords and visit the nation’s many ski areas.

https://bridewoman.net/wp-content/uploads/2021/02/russian23-1-300x274.jpg

London of Reykjavik is an impressive city. Here you can find a variety of museums, quaint eateries and scenic hiking paths. For https://waitbutwhy.com/2014/02/pick-life-partner.html the more adventurous icelandic women dating tours type, the town’s a great location for horseback icelandic bride riding and other fun outdoor pursuits. Getting around in Reykjavik is not really hard either. There is a plethora of community transport choices including the ci-train, bus, and taxi.

Iceland is the popular place to go for the adventurous types of type. Having its diverse landscape designs and awe-inspiring craters, a trip to the land of fireplace and glaciers can be an enjoyable one. Many islands make for wonderful day excursions, and the geothermal heat pumps really are a treat to behold.

A trip to Iceland might also entail a visit to the Blue Lagoon, a hot spring suspensions and spa that is thought about to get one of the best in the world. The lagoon has their peaks in July and Sept, and is an effective place to begin to see the natural beauty from the island.

One of the best spots to check out may be the icelandic esturine habitat, which is a must-see if you’re a nature buff. Other famous attractions include the Snaefellsjokull stratovolcano.

Share →

Leave a Reply