Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you virtual boardroom software want to keep your team members up-to-date on the status of their do the job, you can use board software. This software lets you organize the info of your groups and makes it easy to assess and visualize it.

Utilizing a software formula can lessen your workload. In addition , it can also help to make it simpler to collaborate with management teams. It can improve the method you carry out web based meetings, increase decision-making and increase the traceability of your information.

Board applications are a popular organization solution in the IT industry. This tool is perfect for creating overall performance reports. You can easily add abundant media factors from third-party apps.

The training also delivers analytics and reporting functions. It can also preserve important decisions and deadlines.

Aside from aiding you analyze the status of your team, this software may also make that easier to watch deviations and estimate costs. Moreover, you can also create process and workload reports.

Whether you are an entrepreneur, a business person or a project manager, you should know the current point out of your team’s functionality. That is why you should utilize metrics. Simply by analyzing the data, you may identify trends and set genuine goals for future years.

As a result, you must write down the main progress your team features achieved. Besides, you should make sure you proofread the report several times to catch any mistakes.

Once you’ve crafted your performance survey, you can write about it together with your colleagues. It is also good to check your figures a few times to ensure everything is correct.

Share →

Leave a Reply