Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Wife on sale

In many communities a hubby could sell his wife to a different man as a form of divorce. It absolutely was often done to reduce a husband’s responsibility for family support and prenuptial debts, as well as to avoid responsibilities that might otherwise be shared with children.

Wives were usually sold to a stranger or perhaps unknown individual that had not been related by simply marriage. It was a common practice during wartime when a person side falsely said to have seized the other peoples wife with respect to spying.

The custom of wife revenue developed in the uk during the 17th century when divorce became an affordable impossibility for most people. It consisted of parading a woman using a halter about her guitar neck in an open market, where she was then auctioned off towards the highest bidder.

It was generally done in the metropolis, but it was also prevalent in country streets and in cows markets. A halter was usually made from a kerchief or ribbon and females were branded ‘hussies’ whenever they waved all their kerchief in celebration to be sold.

A wife’s market was a unusual and hysterical technique of disposing of a great unwanted spouse, but it was largely banned in the 19th century. It was a little while until a long time meant for the customized to die out, yet , and isolated incidents occurred brides-ru.net seeing that late seeing that 1972.

As English law awarded women asset rights and divorce was easier and cheaper to perform, wife product sales became extinct. However , in some situations we were holding still a viable option, specifically women who had simply no other approach to keep a bad matrimony.

Share →

Leave a Reply