• Όλυμπος με το μπονέντη σου

  • Διαφάνι - Επίνειο της Ολύμπου

  • Ανατέλλει πάνω στην Όλυμπο

  • Σεραντάκοπος, Μακρύς Γιαλός, Φύσες

  • Διαφάνι απόλαυση

  • Μπονεντινή Όλυμπος

  • Όλυμπος από τ' Ανάκυμμα

  • Εικόνα από Σελλάΐ, στην Όλυμπο πρεπάΐ

Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δήλωση Πρόθεσης Υποβολής

Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

 

  1. Σύντομη παρουσίαση του στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

α. Με ποιο όνομα αναγνωρίζεται το στοιχείο από τους φορείς του:

Ολυμπίτικο Γλέντι

β. Άλλη/-ες ονομασία/ες
Για παράδειγμα, η ονομασία του στοιχείου όπως είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό ή στη βιβλιογραφία, ή άλλη-ες ονομασία-ες με τις οποίες είναι γνωστό στους φορείς του .

Γλέντι (ghlendi), Γλέντι Ολύμπου Καρπάθου

γ. Σύντομη Περιγραφή (έως 50 λέξεις):
Η σύντομη περιγραφή προϊδεάζει με τρόπο γενικό και περιληπτικό τον αναγνώστη για το στοιχείο.

Κομβικό πολιτισμικό σύμβολο των χωριών Ολύμπου–Διαφανίου στη Βόρεια Κάρπαθο, περιλαμβάνει αυτοσχέδια ποίηση και διαλογικό τραγούδι με μαντινάδες, χορό με τραγούδι ή μόνο με συνοδεία οργάνων, επώνυμους οικογενειακούς σκοπούς που παίζουν η τσαμπούνα, η λύρα και το λαούτο, πιοτό και φαγητό, καθώς και κανόνες και πρακτικές για την τελετουργική επιτέλεση της «γλεντικής» κοινότητας των απανταχού Ολυμπιτών.

 δ. Πεδίο ΑΠΚ
Σημειώστε με χ το πεδίο/τα πεδία Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα οποία εμπίπτει το στοιχείο.

  προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις

 επιτελεστικές τέχνες

 κοινωνικές πρακτικές-τελετουργίες-εορταστικές εκδηλώσεις

□  γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν

□  τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία

  άλλο (Εφόσον είναι αναγκαίο, συμπληρώνεται μια κατηγορία που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω πεδία, π.χ. Παραδοσιακό Παιχνίδι.): παραδοσιακή ενδυμασία

ε. Περιοχή όπου απαντάται το στοιχείο:

Τα χωριά Όλυμπος και Διαφάνι στη Βόρεια Κάρπαθο, καθώς και οι τόποι στους οποίους βρίσκονται οι απόδημοι που κατάγονται από την περιοχή αυτή. Μερικές (επιμέρους κατά το περιεχόμενο και κατά τη μορφή) όψεις του στοιχείου απαντούν και στη λοιπή Κάρπαθο.

στ. Λέξεις-κλειδιά
Οι λέξεις-κλειδιά εξοικειώνουν τον χρήστη με το στοιχείο και τον διευκολύνουν να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο.

Όλυμπος Καρπάθου, Ολυμπίτικο γλέντι, αυτοσχέδιες μαντινάδες, τραγούδια της τάβλας, συρματικά τραγούδια, επιτέλεση (performance), κάτω χορός, γονατιστός χορός, πάνω χορός, αυτοσχέδιος μουσικο-ποιητικός διάλογος, προφορικότητα, αφηγηματικότητα, επώνυμοι σκοποί, λύρα, λαούτο, τσαμπούνα, «παρουσία», κέφι, μερακλής, μεράκι.

  1. Ταυτότητα του φορέα του στοιχείου ΑΠΚ

α. Ποιος/-οι είναι φορέας/-είς του στοιχείου;
Φορέας του στοιχείου μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια κοινότητα στην οποία τελείται ένα δρώμενο, όσοι κατέχουν μια τέχνη, μεμονωμένα πρόσωπα ή και ένα μόνο πρόσωπο που κατέχουν/κατέχει μια γνώση, πρακτική κ.ά.

Η Τοπική Κοινότητα Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, η Αδελφότητα των Απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» (του Πειραιά), η Αδελφότητα Ολυμπιτών Ρόδου «Η ΒΡΥΚΟΥΣ», ο Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ.), η Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου Νέας Υόρκης «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ», ο Σύλλογος Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου Βαλτιμόρης Η.Π.Α. «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», ο Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Ολύμπου Καρπάθου «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ», ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Διαφανίου Καρπάθου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και ο Σύλλογος Νέων Ολύμπου-Διαφανίου.

β. Έδρα/τόπος
Παρατίθενται, για παράδειγμα, τα στοιχεία ενός συλλόγου ή μιας συντεχνίας που πιθανόν εκπροσωπεί τους φορείς του στοιχείου.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

 Διεύθυνση: ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 69Α, ΠΕΙΡΑΙΑΣ   ΤΚ:  18538

Τηλ.: 210 4180050

e-mail: somateio.dimitra@gmail.com

url/ site web: www.e-dimitra.gr

 Στοιχεία Επικοινωνίας Συντάκτη/Συντακτών Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής

Παρατίθενται τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα προβούν στη συμπλήρωση του Δελτίου Καταγραφής Δελτίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο θα κατατεθεί σε επόμενο στάδιο στη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς επεξεργασία.

Όνομα: Παύλος Κάβουρας

Ιδιότητα: Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου     ΤΚ:  15784

Τηλ.: 6908855321

e-mail:  pkavouras@music.uoa.gr

Ημερομηνία Δήλωσης Πρόθεσης Υποβολής Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

18 / 10 / 2018

 Η Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου ” Η Δήμητρα ” είναι αρωγός του Αθλητικού Συλλόγου  ΚΑΡΑΤΕ ΝΙΣΙΖΑ .

Ο σύλλογος ΝΙΣΙΖΑ είναι συνέχεια των τμημάτων πολεμικών τεχνών του Δήμου μας από το 1999 και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των γονιών όταν αυτά έκλεισαν πριν από 5 χρόνια. Ο σύλλογος ΝΙΣΙΖΑ διαθέτει τμήματα παίδων και κορασίδων από 4 χρονών, εφήβων και νεανίδων, νέων ανδρών και νέων γυναικών, ανδρών και γυναικών, αγωνιστικό τμήμα και τμήμα Γυναικών (PILATES-TRX).

Ο σύλλογος είναι αναγνωρισμένος από Γ.Γ.Α (Υπουργείο Αθλητισμού) με σκληρή δουλειά καταφέρνει να έχει αρκετές επιτυχίες στους Πανελληνίους Αγώνες συμμετοχή στους Βαλκανικούς Αγώνες. Φιλοδοξεί  λοιπόν μια μέρα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιας και το Καράτε ψηφίστηκε ήδη και θα είναι από τα νέα Ολυμπιακά αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Η προώθηση ενός Ολυμπιακού Αθλήματος από εμάς δείχνει και το μεγαλείο του συλλόγου μας στο σεβασμό του ευ αγωνίζεσθε .

Ο Αθλητικός Σύλλογος  ΚΑΡΑΤΕ ΝΙΣΙΖΑ φιλοξενείτε στον 2ο όροφο του Κτηρίου μας στην Αμφιάλη – Αντωνίου Γιαννουρή 1 .

Οι εγγραφές και τα μαθήματα άρχισαν !!!

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:  6945755903

Ειδικές τιμές για τα Παιδιά από την Όλυμπο Καρπάθου !!!!

Ανδρέας Ν. Φασάκης

Τώρα το busy bees μεγάλωσε και μεταφέρθηκε στην Κασομούλη 8-10 στο Κερατσίνι! Κάθε πρωί από τις 7:30 όλες οι αίθουσες ζουζούνιζουν από τα μικρά μας μελισσάκια, 2,5 έως 5ετών παρέα με τις παιδαγωγούς μας!!!

Χορός, τραγούδι, έμπνευση, δημιουργία και πολύ-πολύ παιχνίδι ολοκληρώνουν την καθημερινή μας πρωινή συνάντηση ως τις τέσσερις!

Τις απογευματινές ώρες γέλια και παιχνίδια γεμίζουν κάθε αίθουσα ξεχωριστά ,η δασκάλα χορού, ο θεατρολόγος, η ζωγράφος μας, ο ειδικός ρομποτικής, η σεφ μας και η φιλόλογος με την δημιουργική απασχόληση στα αρχαία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών 2,5 έως 12 ετών!!

Οι πέντε αίθουσες δραστηριοτήτων, η κουζίνα ,το αναγνωστήριο, το δωμάτιο ανάπαυσης και χαλάρωσης και η αυλή μας φτιάχτηκαν με πολύ μεράκι και αγάπη για όλα τα μελισσάκια του κόσμου!

Στο εργαστήρι μας θα λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας 10 έως 12 ετών για το καλλιτεχνικό Γυμνάσιο!!!

Ευχαριστούμε τον Πατέρα Ιωάννη για τις ευχές του στον Αγιασμό μας και τα Μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Ολυμπιτών Καρπάθου ”Η Δήμητρα ” Κα Μαρία Τσαμπανάκη – Κοντονικόλα Υπεύθυνη της Εφημερίδας και τον Ταμία Κο Ανδρέα Ν. Φασάκη που μας τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση μας .

Σημείωση: για τα παιδιά του συλλόγου της Αδελφότητας Ολυμπιτών Καρπάθου «Η Δήμητρα» με κάθε εγγραφή έκπτωση & δώρο!!!

 

Ανδρέας Ν. Φασάκης

Είναι ευτυχία για όλους εμάς τους Ολυμπίτες που από κατασκευής του κτηρίου έχει προσφέρει Παιδεία και Πολιτισμό.Χιλιάδες παιδιά και εμείς ανάμεσά τους πήγαμε στο Καρπάθικο Δημοτικό Σχολείο.

Είναι χαρά μας να βλέπουμε το κτήριο που έφτιαξαν οι Πατεράδες μας πέτρα πέτρα να γίνεται μια όμορφη ” Μελισσοφωλιά ” και να γεμίζει με όμορφα μελισσάκια !!!

Ευχόμαστε  εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας μας μια καλή και γόνιμη συνεργασία για πολλά πολλά χρόνια που θα δούμε να ζουζουνίζουν στο Busy bees by bibi bitrou τα παιδιά και τα εγγόνια μας !!!

 

Ευχόμαστε  και η χρονιά πού ξεκίνησε για τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Μηνά να είναι άλλο ένα ταξίδι πολιτισμού και προσφοράς στο Κερατσίνι και την Δραπετσώνα.

Η Αδελφότητα Ολυμπιτών Καρπάθου ‘ Η Δήμητρα ‘ ήταν παρών με τον Πρόεδρο Γιώργο Διακογεωργίου και τον Ταμία Ανδρέα Ν. Φασάκη και ευχήθηκαν ο πολιτισμός να ξεχειλίζει για μία ακόμα χρονιά στην αίθουσα μας στην Αμφιάλη με ήθος , αξίες και παραδόσεις από όλη την Ελλάδα.