Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

While using online dating sites is a great find korean wife way to meet new people, finding the correct username is vital. This is because a is definitely the first thing any date recognizes. In order to get noticed, choose a exceptional, fun, or perhaps clever term that reflects the personality.

One way to do this is usually to write an witty self information. This could will include a clever wording of your interests, https://inspiringtips.com/how-to-have-a-successful-first-date-with-someone-you-met-online/ interests, or even a amusing remark. Yet , you should steer clear of overdoing it. An individual want to come off as needy or excessively serious.

https://thumbs.dreamstime.com/x/sophisticated-young-woman-wearing-red-dress-beautiful-elegant-summer-hat-31110031.jpg

One of a good username is the one that incorporates the user’s interests, interests, and passions. For instance, if you are a gourmet, you may want to use a name that embodies the love of cooking.

An effective online dating email username should certainly convey a confident image. It will also be remarkable. Some examples consist of “The The majority of Amazing Surfer” and “Drums Base Music Lifestyle. ”

The identifying game requires several actions, which include using the proper acronym and choosing the right etymology. Names that sound like random personas are likely to confound and irritate the average joe. Rather, choose a expression or two that may capture the eye of your prospective date.

You’ll also wish to think about the most appropriate and most relevant phrase. A good example can be “F-U-M-M-O-R-M-O-M-O-M. ” Not only will this kind of wording convey your interest in your favorite issue, it also makes for a fairly easy acronym to consider.

Share →

Leave a Reply