Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating could be a fun approach to meet new people, but it can also be a risky knowledge https://www.theodysseyonline.com/good-bad-reasons-relationship if you take the important safety precautions. You don’t want to be captured off shield by a chaotic, predatory partner. Below are great tips to make sure you aren’t safe and happy in the dating life.

First and foremost, you will need to protect your identity. Should you be meeting someone on the web, make sure to verify their social media and also other online accounts just for red flags. Do not give out https://www.stlbrideandgroom.com your current email address or contact number to a stranger till you trust them.

Also, make sure to use an anti virus and mount privacy software, such as Google’s Privacy Badger, when you’re employing an internet connection. A lot of disable geotagging and geolocation and restrict the things you share on your social networking account.

Another important stage is to article any negative actors. This does not mean you need to go to the law enforcement, but you ought to be vigilant about reports of threatening tendencies, harassment, and sexual misuse.

Moreover, you can take methods to prevent data leaks via your dating web page. Use a reputable dating site , nor sign up for sites that usually are known to be reliable. It’s best to discover a site with an all-star rating and review.

https://www.broomstickwed.com/wp-content/uploads/2021/07/Slavic-Bride-450x510.jpg

Another suggestion is to create a special email for your online dating services activities. This will ensure that your dating activity isn’t very mixed with other things.

Finally, a whole lot of internet dating sites have critical vulnerabilities. Check out the site’s reliability features, including blocking, credit reporting, and following policies.

Share →

Leave a Reply