Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating foreign women is normally check a powerful way to broaden your horizons and explore your interests, in addition to many perfect reasons why they have worth it. When you dive into the online dating pool, you need to make sure it’s aware of what to look for. This article will offer you a few recommendations.

Be your self

If you are interested in dating a foreign woman, there are a few things to take into account. Some of these will include a lack of vocabulary, cultural variations, and personality variations. Fortunately, you will discover ways to make the dating encounter smooth and enjoyable.

Initially, it is important to become yourself. Therefore acting in manners that are according to your beliefs. Your patterns will make a positive change in just how well you be friends with a foreign female.

Also, end up being respectful with her culture. Improving a woman’s heritage is a critical step in building trust. Is actually not uncommon for people from varied cultures to acquire very different strategies about what is suitable in a romance. Therefore , it’s important to end up being flexible and to accept her for who have she is.

Boost the comfort

If you want make an impression your foreign girlfriend, make sure you’re not shy about the main topic of conversation. This is certainly an enjoyable experience to learn regarding her culture and become familiar with her better. A foreign girl is more interpersonal than an American female.

The best part is the fact you’ll come to feel a lot more more comfortable with a foreign woman than you would with an American 1. You’ll also find that they cope with men much better than your ordinary American guy. Oftentimes, women of all ages from other countries are definitely open of their sexuality than the ladies in bright white. For example , they are going to gladly consider your hands for anybody who is asking these people out on a date, which definitely always the case in your home town.

While you’re by it, you shy about sharing your interests and hobbies. Your foreign sweetheart will love you because of it.

Treat her with admiration

When internet dating foreign women of all ages, it is important to deal with them with admiration. This will help them to feel protected in your relationship and worth it more. It also demonstrates to you care about them and admiration them.

A good way to start treating a female with respect is by playing her. Your woman wants to know you tune in to what she has to say. Also, she would not want to feel like you are disregarding her.

Work out treat women with admiration is to avoid harsh phrases. If you use slurs, it can make her feel untrustworthy. Avoiding these kinds of behavior is the easiest method to treat her with value.

Men so, who are online dating foreign girls need to take you a chance to understand the customs and customs of the persons they are going out with. These differences can be confusing in the beginning. But they can be exciting and educational.

Share →

Leave a Reply