Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking at online European dating, you have to be aware of safety ideas to avoid obtaining ripped off. Utilizing a translation device is one way to assist you make sure the communication in your way on the path to your potential Turkish date goes smoothly. However , you need to choose a site or perhaps app which has a track record meant for helping people discover dates.

https://www.metroguiltypleasures.com/wp-content/uploads/2019/08/Colombia.jpg

There are several European dating applications out there, although only a few are worth your time and energy. Depending on the needs you have, you can select a free variety or pay off a little to sign up.

The best apps offer plenty of features and simplicity of use. You can browse through profiles of singles close to you. For example , Tinder is a popular iphone app. This is a https://www.clovisroundup.com/online-dating-is-exhausting/ great option for those who prefer to meet different Turkish available singles in big urban centers.

You might not know it, nonetheless being well mannered can go far. This is especially true if you are talking to Europeans. Using a übersetzungsprogramm is a great approach to converse and avoid quarrels.

Another beneficial trick is to check with a lot of questions. Ahead of you make any serious decisions, you have to get to know one another. By requesting a lot of turkish mailorder brides problems, you can guarantee you’re making the right choice.

A few other recommendations are to use a trustworthy web-site and a trusted translation program. Using these safety points can help you prevent scams and make your online dating services experience thrilling easy.

Share →

Leave a Reply