Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Moldova can be described as lovely region, and assembly local females online is usually an interesting knowledge. However , it is necessary to follow a few safety ideas before getting involved in on the web moldovan going out with.

First, it is just a good idea to educate yourself about the offense rate in Moldova. This will help you to prevent any remorseful situations.

As well, avoid appointment drunken Moldovan girls only at bars and nightclubs. Drunken women of all ages can be ambitious and may encroach on your personal space.

The ultimate way to keep yourself safe when reaching Moldovan women online is to use a reputable dating assistance. These solutions will provide you with https://www.cosmopolitan.com/dating-relationship-advice/ valuable information about how to approach a Moldovan woman, where you should meet her, moldovan brides for marriage and even more.

https://i.ytimg.com/vi/LnF8ks32QBw/maxresdefault.jpg

A further online moldovan dating safety idea is to be careful of scams. Scammers usually are always trying to take advantage of travelers, so it is important to understand these people before you start a web relationship.

The best way to be safe once online Moldovan dating is to use a dependable dating service and a reliable get in touch with in the country. This will help you to avoid a bad deal and find the assistance you may need if some thing happens.

Share →

Leave a Reply