Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The advent of cash transfers has lowered the need for transactional relationships amongst young ladies. Whilst it isn’t a quick fix, it does furnish young females when using the agency to no to potential intimate entanglements and will leave your site and go to a more steady relationship. That’s a a valuable thing.

Utilizing a mixed methods approach, research workers evaluated the effect of a awesome small cash copy program to the adolescent woman psyche. That they found that although the amount of money transferred was modest, it is impact was significant enough to vary the trajectories of adolescent females. For example , while the program better their financial status, it also reduced the advantages of sexy transactional relationships. This kind of study gives insight into the role that money transfers enjoy in redefining the sexual scene and suggests that this is a key factor in reducing MCSP and other teenager related violence.

Even though the concept of money transfers may be studied widely, the impact for the program may vary from a single list of participants to a different. Researchers are examining a variety of factors including socioeconomic backdrop, family structure, and sexuality. These elements are likely to own a large effect on the effectiveness of cash transfers. On the flip side, some children may just be unaware of the consequences of the program. Consequently, there could be many unintended consequences. Particularly, the study observed that women were less likely to interact in sexual acts with a partner after receiving a cash transfer, which would worsen the currently high risk of contracting HIV. Furthermore, the presence of a cash copy program may have a poor implication relating to the quality of relationships, namely, it can boost the risk of early on marriages https://sugar-daddies.us/nevada/reno to more aged polygamous partners, a potentially deadly idea for youthful women.

In the research, participants were also evaluated because of their disclosures, advice, and spending on the programs. A small but https://elgolf.director.cl/sugars-dating-services/ robust sample, with a test size of 62, was used to examine the benefits and drawbacks from the program. Members were selected based on how old they are, gender, plus the demographics of their adolescent colleagues. Although some members expressed contempt for the aforementioned program, others touted the programme’s benefits, most notably the ability to complete adolescent girls towards more stable romances. Moreover, it has been reported that parents are pushing their teenagers to engage in such activity, which may be harmful to their psychological well-being.

Another important finding was the relationship between your program as well as the number of transactions that were built. Most of the young women inside the study were engaged in multiple transactional intimate relationships, sometimes with men of different ages. Whilst these youngster girls could have an appreciation of the value of money, they may be not necessarily aware about its outcomes. Consequently, this kind of research provides an invaluable point of view into the marriage between money transfers and teen behavior. Further, the findings provide a valuable reminder that teenagers are only man and that you will discover limits about what they can and can do.

Share →

Leave a Reply