Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Young men may possibly date elderly women for cash. This type of romance is known as age-asymmetric relationships (AD). Women in AD romances are usually encouraged by cash, financial support, emotional support, and physical emotions. A study signifies that young ladies who are involved in AD interactions are at the upper chances of contracting HIV. However , the reasons for this are ambiguous. One of the main factors that play a role in this risk is early marriages to older polygamous partners.

In Uganda, adolescents take part in multiple transactional sexual romantic relationships for money. That is a practice that is credited to peer pressure and parental effect. It also appears in the context of a deficiency of information about the outcomes of MCSP. Despite this, father and mother encourage their children to take part in MCSP. Likewise, adolescents be aware that MCSP is usually morally unpleasant and that it can negatively have an impact on their lives. While some children believe that they can be safe in their relationships with older people, others do not. Subsequently, these teenagers do not know what their very own relationship with an older person entails. On the other hand, the practice is still common, as younger ladies often wish to be with https://sugar-daddies.us/texas/san-antonio an older partner because they are more active during sex.

The idea of cash transactions may lessen transactional human relationships motivated by economic https://rialesa.com/wp/2020/04/03/deciding-on-swift-solutions-for-local-sugar-dating/ vulnerability. Not necessarily advisable to rely on sugar daddies for money. Alternatively, always have the required amount in mind. Maintain your arrangement at heart and discuss the allocated before interacting with your sugardaddy. If you do, it can end up being easier for you to fulfill your sugar daddy.

Teenagers in Uganda participate in MCSP for your variety of factors, including peer pressure and parental impact. They do not know the implications of MCSP, and they are not able to recognize that all their relationships with an older person are not for the reason that stable because they would like.

Share →

Leave a Reply