Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Deal sourcing programs provide users with the equipment to improve the deal production process. In addition, they allow for greater lead generation and conversion rates. With these features, companies are in a position to close bargains faster and at a lower cost.

A variety of fiscal technology businesses present deal sourcing software. They help investment banking teams to maximize their resources and improve output. These services are created to enable users to search past their existing network of contacts.

Almost all of the leading websites require a membership fee, however some may be obtainable free of charge. For instance , Dealsuite, Navatar, and DealNexus are well-known online deal sourcing programs.

The key feature for these software programs is certainly automated capture data. This helps deal teams to relieve the amount of time they invest in manual info entry and be sure that they are capable to capture every interaction they have with audience. It is also a great approach to measure the effectiveness of the deal producing strategy.

An alternative feature of deal finding software is the vpn software capacity to track and analyze just about every discussion. These websites should include user-friendly pipeline supervision tools, which in turn allow package teams to monitor and track the progress of each deal.

Some of these deal sourcing software tools, such as Affinity, also provide cell apps for the purpose of iPhone and Android. Users can keep tabs on their connections, as well as add new contacts to their Smart Lists. Additionally , Pathfinder enables users to augment contact information from sites just like LinkedIn and Salesforce.

Share →

Leave a Reply