Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The customs of relationship in Mongolia will be unique. These kinds of traditions are part of the country’s history. They include betrothal commemoration, a celebration of the bride and groom, and an international dating for chinese after-wedding https://asianbrides.org/mongolian-women commemoration.

Relationship in Mongolia is considered a national honor. The bride and groom are treated as royals on the wedding day. In the capital Ulaanbaatar, the wedding ceremony ceremony lasts for someday. For those who are planning to own a wedding, it is vital to know the traditions.

Traditionally, the bride dons a red veil. This is certainly paired with a peach colored tunic and cape. She actually is also outfitted by community women.

The groom’s family provides the bride along with the traditional dress up named the Deel. It is a common and traditional dress, which is worn by both the groom and bride. Depending on the family’s beliefs, it could bring good luck to the couple.

https://images.pexels.com/photos/2782678/pexels-photo-2782678.jpeg

On the big day, the groom’s as well as relatives go to the bride’s family group. https://www.regain.us/advice/general/i-dont-want-a-relationship-5-reasons-why-people-prefer-to-not-commit/ Now there, they discuss their strategies for the wedding. At the same period, the groom’s parents wish the future son-in-law fortune.

After the wedding ceremony, the two main sides own a fête. Guests like a number of food from the nation. Traditional music is enjoyed. Also, friends give the couple presents.

The bride’s home then works on an evening banquet for the modern couple. Additionally , a betrothal gift is definitely exchanged. Usually, a ring with diamonds has.

The groom’s family likewise plays a significant role in the wedding. They will provide the bride with the classic Mongolian Deel.

Share →

Leave a Reply