Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Mobile anti virus software comes with a powerful covering of proper protection against viruses, malware, malware, and other harmful software. Additionally, it allows you to take care of the many additional security duties that keep you safe online.

A secure cellular phone is essential for personal and specialist use. Narrow models look great you have to protect your device considering the best cellular antivirus app. There are many options to choose from, every one features its own pair of features.

Bitdefender www.maroonmobile.com/best-data-storage-software-for-evaluating-ma-deals Cell Security is a top-notch anti-virus solution with regards to Android. It provides cloud-based deciphering and a privacy advisor tool. In addition , it offers special protection against link-based mobile scams.

McAfee Cellular Security is yet another excellent decision. It’s packed with features and costs $30 per year. In addition to anti virus protection, it provides a data breach monitor and data use tracker.

Kaspersky Mobile Ant-virus offers practically perfect viruses protection. It also has good anti-theft capabilities. However , it’s lacking in program tune-up equipment and a network scanning device.

AVG Antivirus security software has a large user base and is one of the most well-known Android ant-virus apps available to buy. It has a performance-boosting feature and a stuff cleaner.

The Kaspersky Mobile phone Antivirus also provides a free rate. You can try out your full variety for 2 weeks and pay for it later.

Norton 360 just for Mobile is certainly an extensive mobile malware application. It not only works the device just for malware, but it really checks your apps for almost any vulnerabilities. This can help to avoid individuality theft and fraud. When a suspicious webpage is found, it will block you from opening it.

Share →

Leave a Reply