Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Board place app is known as a cloud-based software remedy for boardroom meetings in order to organizations reduces costs of their organization processes. That boosts meetings at all stages — preparation, perform of the appointment, decision-making and implementation of resolutions.

Top-rated board sites have features that make job easy for directors and senior citizen managers equally. These include info management, file sharing and collaboration tools.

Some plank portals provide e-signature functions for paperwork, so that you can upload or perhaps create these people at the time of www.boardroomapp.org/10-inspiring-quotes-about-boards-of-directors your appointment and get them signed quickly by your colleagues. This helps you to save time and ensures that everything should go smoothly.

In addition , these applications allow you to very easily transform promises into duties and observe their conclusion. You can even assign the conscientious person and set due times.

It’s important to select the right board place app to meet your needs because it can keep your team considerable time. Whether you are buying simple, absolutely free board space app or maybe a high-end electronic boardroom, spend some time and want of requirements before settling on a fix.

You should consider features that are vital that you you, such as paperless get togethers and a secure environment. Paperless meetings make it much easier for managers to manage access levels and add various other safety measures including encryption.

Similarly, the best data room software with respect to boardrooms gives advanced protection measures and ensures that users can access their data only with permission. This will make it easy for staff to share facts with plank members with no risk of leakage or perhaps theft of private data.

Share →

Leave a Reply