Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In the associated with the Internet, data is essential to many aspects of business. However , in case it is not safe properly, it could really be corrupted and create negative financial impacts. This is why businesses need to take a proactive method of ensure that their data is secure.

Data protection is vital with respect to small and large businesses alike. Not necessarily only crucial for ensuring the protection of your own data, but also for the privacy of the customers.

Employing encryption is a wonderful way to defend data. Getting a backup remedy is another good way to ensure your data are protected.

Providing personnel with correct training is a great way to make sure that they know https://vdr-web.info/compare-the-board-portals-and-be-on-the-right-track/ how to avoid security breaches. Employees should likewise be informed about the very best practices intended for handling delicate facts.

Implementing a Bring The Own Device (BYOD) policy is another way to avoid data loss. A growing number of companies are using these insurance policies.

Getting further layers of firewall proper protection through your internet connection provider can also help. Using strong passwords is also an important component to securing the systems.

Purchasing cybersecurity can be described as small value to pay for the peace of mind it offers. A small organisation’s reputation is in stake if your data breach occurs. Providing your buyers with reliability information can enhance their chances of choosing your company over a competitor’s.

Businesses experience a moral obligation to keep their data secure. With no adequate coverage, companies may find themselves underneath legal overview or in serious economic trouble.

Share →

Leave a Reply