Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking pertaining to love, you should think of using online dating sites. Not only can easily these websites support you in finding someone special, but they also supply you with a few other benefits. For instance, the majority of the dating sites offer extra features just like video calling and treat sending.

A good site to use is definitely AsianCupid. This is a site with a huge data source of Oriental women and is one of the leaders in the business. It has a superb reputation and supplies good communication tools. The company offers many different services in order to meet your needs, including e-mail, on line chat, photo sharing, and more.

They also have a very nice design. In addition to supplying free special, they will provide you with 20 credit so that you can try out the provider. A further interesting characteristic is that the website works on the search the drill that takes into account a variety of parameters.

One of the best popular features of this site is they will provide you with a professional übersetzungsprogramm when you speak. It’s always good to experience a backup approach, particularly in case your partner doesn’t speak your language.

However , you may have to get patient simply uses find an ideal match. Although AsianCupid is a superb site with regards to serious romance seekers, is actually certainly not the only choice. Other sites just like Tinder are likewise good options. You can even try approaching community women on the street.

If you’re looking for a long lasting relationship, you should do not forget that marriage can be described as process. Asian women will be eager to marry, but they also can not want to have a relationship that interferes with the https://mhperu.builderallwp.com/wvoc/4x6x20-pressure-treated-lumber-price.html/%url%/%url%/?paged=1909 personal lives. To be able to keep a relationship survive, you should be affected person and also respect her privacy. Whether you’re looking for a mate or a friend, you will find plenty of Cookware women to select from.

Of course , the most important factor is to make the right first impression. Should you be going to go to a restaurant or coffee shop with an Asian woman, https://thebestmailorderbrides.com/asian-countries/india/ be sure that you glimpse her in the eyes. Getting into her good catalogs isn’t because difficult as you may think. After all, most Asians are quite good at speaking Uk.

You can also try your hand at a brand new hobby. Regardless if you’re not enthusiastic about a profession, taking up a sport or perhaps learning a new skill is a great way to meet oriental women. Many women enjoy learning new things. By taking on the new interest, you’ll be able to become familiar with her better and grow your chances of achievement.

You can also find a lot of specialized information on the online world. Specifically on AsianCupid, where you can read regarding the different types of communication tools obtainable, find a handful of tips, and browse through a database of gorgeous women via various parts of Asia. That is one of the reasons as to why it is one of the most popular internet dating sites.

Share →

Leave a Reply