Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

An effective web based meeting program https://markurgadget.com/total-av-reviews-from-specialists permits your team members to meet faultlessly for daily project improvements, data sharing, recurring group meetings, and one-on-one/scrum gatherings. It helps you remove the physical barrier with your remote personnel and provides flexibility, productivity to your business experditions and increases teamwork.

Many online meeting tools provide options to edit files during an audio or video call. This keeps the teammates engaged as they will make changes in current and share these people instantly with other teammates. In addition to that, a large number of collaboration features also allow participants to utilize a white board which can be edited by multiple attendees concurrently during a remote control meeting. This refocusses the teammates during the meeting besides making them more productive.

One common task of conducting virtual conferences is that sometimes participants receive distracted. It is vital that all the guests take insights and continue to be present during the meeting. Additionally it is better to choose a quiet place to conduct the meeting. If you need to attend a gathering with your remote control colleagues in your house then try to inform your family or housemates beforehand in order that they will give you the privacy and quiet that you require.

In addition to the above points, it is important that you use the get together tool’s documenting feature to capture the period for long run benchmark. Recordings can be useful when the crew needs to talk about specific facets of a meeting or as a way for newcomers to catch up on the cases. Moreover, it is necessary to send it link to every participants in the same email thread factory-like meeting invitation.

Share →

Leave a Reply