Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to natural beauty, you want to know what the best options are for your big event. You’ll want to learn which items are the best, what your budget ought to be, and what services must be on your list. The good news is, you can create your life easier with the use of a handy bridal natural beauty guide. It can help you together with the simplest of tasks, and it will tell you how to do the newest fads.

A wedding is a major milestone within a person’s meet women in puerto rico life, so it is not surprising that they would want to appear their best. One way to accomplish this is always to have a whole, up-to-date skin care regimen. Ensure you exfoliate on a regular basis, moisturize daily, and apply sunscreen each morning and nighttime. This will help to take care of skin seeking smooth and healthy to your special day.

You’ll also want to take care of nice hair, nails, and facial skin. For instance a good cleanser, a good moisturizer, and http://testimony.wny-acupuncture.com/2020/06/01/seeing-reviews/ using the right skincare products for your hair type. Should you be planning on a spray tan for your big day, make sure to book this at least two days before hand. Also, look at a gradual auburn moisturizer to be sure your skin stays hydrated and healthy and balanced throughout the day.

You can also get yourself a nifty-looking makeup seem with an airbrush. Nevertheless , it’s never a good idea to put money into this if you’re looking for a thing that you can wear for a long period of your time. For example , in case you have curly or directly hair, consider a treatment prior to the wedding day.

Making use of the most efficient and effective magnificence and skincare techniques will pay for off handsomely on your own special day. For example, a great moisturizing lotion will let you avoid greasy and dry outages. Moreover, it is best to start your cosmetic routine by least half a year before big event. Not only will it lay the groundwork for a stress-free remodeling, but it will help to maintain your health of your hair and skin long after your special day.

It is also a good idea to use a variety of beauty products. Some of the most popular trends in beauty include cleansers, moisturizers, and serums. You’ll want to perceive your options to view which ones might be best for your certain type of skin. Lastly, make sure to read the best toenail salons in your area to get the many bang for your buck. While you’re there, be sure you book a manicure and pedicure to keep your feet looking polished and last and last.

A further excellent method to keep your skin in shape is to practice the art of self-care. Obtaining enough sleeping before your big event will also help in keeping you stimulated and relaxed. Increasing your fluid intake is also a brilliant move.

One thing to remember is that the greatest skin care and makeup things to do can take a long time to develop. Start off as early as possible and test out a few of your favorite items.

Share →

Leave a Reply