Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Long distance relationships are hard work. They require both associates to be enthusiastic and dedicated to making the relationship work.

For all those of us that need physical intimacy, a long distance relationship might be a major problem. Luckily, there are ways to make the very long distance take pleasure in feel quite as special.

A minimalist way of communication may be your best bet. This mean you should be the first to discuss. Just make sure you make the most of the time you have along.

The other clear choice is to remain away from situations that can bother your partner. For example , you may want to avoid heading https://www.llewellyn.com/journal/article/1836 into a restaurant that is too expensive or perhaps having your initial date within a public place like a squad.

There are a few tricks you should use to get your partner to notice you. Try developing a virtual Skype ip telefoni call. In this manner, your partner are able to see you with no leaving the home.

You can also set up regular check-ins. Having anyone to see you after a long day can be a great way to show your lover that you’re considering them.

Inspite of the challenges so very long distance relationships bring, that they could be a lot of entertaining. If you’re certainly not afraid https://elitemailorderbrides.com/brazilian-women of extra function, a long range relationship can be a great way to experience a long term relationship.

http://images.clipartpanda.com/women-drinking-coffee-clipart-Woman_drinking_a_cup_coffee_and_working_on_her_laptop_100413-160931-888057.jpg

Whether to get in a long distance marriage or not really, you should consider hoping new things with your partner. Many times that the most memorable moments in your your life happen on the phone.

Share →

Leave a Reply