Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A mother board meeting is an important part of managing a successful organization. It provides a coming back the board to review the performance of the business and propose new policies and strategies.

To make the most of the getting together with, the mother board should have an agenda that is obvious and concise. This gives everyone a sense of what to anticipate and permits them to arrive prepared.

An agenda needs to have an easy to read layout that includes a call to order, all of the the key items to be discussed and the end time. Working with a well-organized reaching can help decrease stress.

There are various tips and tricks to keeping a board assembly on track. Such as providing multiple people to be sure the achieving stays on schedule.

One way to accomplish www.protectednetwork.org/ibabs-board-management-software/ that is to provide a crafted or electronic goal list for each member. This helps to ensure that no one does not show for any of the most critical information. Utilizing a tool including Docket will allow you to document the decisions and keep track of actions items.

The best meeting daily activities will possess only the most crucial information. For example , the most important item should be the business director’s survey.

Another must-have item is a group vote. In addition to giving all members the opportunity to participate, a group vote can be a good way to motivate discussion.

An additional useful feature of an meeting course is the capability to add, delete and transform items. Providing board people with the alternative to vary or delete items is usually an effective approach to streamline the conference.

Share →

Leave a Reply