Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The earliest date can be a difficult one. An individual know who have you are meeting, you don’t know https://metaorganics.com/finding-a-good-sugardaddy/ what to declare and you can’t say for sure how to act. Fortunately, there are a few earliest date here are some tips to assure you run this kind of tricky circumstances.

One of the important initial date ideas has been to be yourself. It’s simple to become a fake when you are on a primary date. Don’t try to end up being someone else make an impression your date. Rather, be yourself and show them how you will really are.

Another first date hint is to ask a good questions. There’s a good option you’ll find out a lot regarding the date’s hobbies and personality during a initially date. Ensure you keep a close eye on how your date answers your questions. In cases where they’re also vague, they might not be interested in you.

Keeping a close view on your date’s body language can also help you figure out whether or not if you’re on the same page. Avoid difficult silences by simply playing a handful of board online games. Likewise, use your time and efforts wisely. For example , you should never leave a drink unwatched.

A bit of humor will go a long way on a first time. Be courteous but don’t be overly sarcastic. If you choose say something funny, ensure you do so in the appropriate context. For example , if you’re discussing a movie, you possessed want to make sure you’re not expressing it in the form of a joke.

A first particular date can last from 30 mins to an hour or more. Give your couple of extra minutes to ensure you could have enough time to discover your time frame. This will likely also allow you to reschedule in the event that things do work out.

Another first of all date idea is to be self-assured. Regardless of how nervous you are, you must still strategy the time with an open mind. Being self-assured is a great way to choose your date feel relaxed and secure.

Doing a thing extraordinary on your earliest date can be a entertaining way to try the new relationship. It doesn’t have to be elaborate, nevertheless it’s a good idea to let your time frame know what you enjoy about them. Forcing them a fantastic note is going a long way toward showing these people you’re thoughtful.

The first of all date suggestion to remember is always to use something a bit different. While you might end up being tempted to embellish a similar attire to your pal’s, your time frame is often more impressed if you are wearing something unique.

Another 1st date tip is to use something that displays your personality. Whether if you’re an artsy, https://100datingsite.com/international-dating/asia/thai hipster or a minimalist, you should select an clothing that shows off your very best features. And do not miss to compliment your date individual hair cut!

Lastly, if you’re fearful about the length of your date, you can always extend that with a few beverages. However , all the temptation to order too many. Beverages with snow can be a lot noise, and you simply don’t want to end up stumbling at the center of a conversation.

Share →

Leave a Reply