Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Top info room service providers offer a broad variety of features to make sure that every small business are met. They can give a solution for all kinds of file sharing and collaboration requirements.

When it comes to securing paperwork, you should always try to find virtual data rooms that comply with the latest security specifications. These requirements can include things such as timed gain access to expiration, multiple agreement levels, IP-address-based restrictions, and two-factor authentication.

The best data rooms deliver robust reliability to protect very sensitive corporate data. This makes all of them a perfect method for any organization that needs to show confidential documentation online.

Furthermore to securing files, these kinds of online places also allow you to record user activity and record on report performance. It will help you identify areas where the team can improve, and make changes accordingly.

M&A and Real Estate

A huge part of the marketplace for online data bedrooms is specialized in companies involved with mergers and acquisitions (M&A). Whether you happen to be a small or perhaps global business, an M&A data space can be a useful software to improve your deal process and secure large volumes of records.

These tools are also useful in primary public offerings and provider audits, in which they can serve as an individual, secured database for all https://gokronick.com/ of the company’s documents that auditors, accountancy firm, lawyers and regulators need to see.

Banking and Fundraising

In the economic market, there are many crucial transactions that involve plenty of sensitive facts. For example , lenders often cope with personal and financial data that can be governed by identity fraud and other villain activities. In this rationale, they rely on a VDR to ensure utmost confidentiality and protection of corporate data.

Banks may use a online data area to work together with their lovers and staff members on assignments. This allows them to exchange records as well as easily, and to meet every compliance and auditing requirements.

This kind of also helps these people reduce costs and support the organization’s green initiative. In addition, a VDR is an ideal remedy for high-stakes, multi-party trades that require substantial levels of level of privacy and info safety.

Selecting the right Virtual Data Room for Your Needs

There are many online data place providers in existence, so is considered painless to have confused about what one is best for your specific needs. Every single provider differs slightly with regards to features, costing, support, and industry niche.

For example, some info rooms will be specifically designed for M&As, whilst others have a lot of functionality for other industries too. A good M&A data room could have all the essentials and more, including templates and flexible file suitability, that can help you simplify the deal-making procedures.

The best virtual data space companies also offer many different services to back up your project that help you while using project management, such as asking or teaching. This can be well worth the investment for those who have a complex task or if it involves multiple parties.

An effective data place should also contain a variety of features and capacities to meet the precise needs of your business, in addition to a flexible rates plan to match your budget. Including 24/7 customer support, a wide range of document storage choices, e-signature features, reporting, and various of specialized data room software applications that you can download for free or purchase.

Share →

Leave a Reply