Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Slovenia may be the slovenian women dating perfect region to visit just for russiansbrides.com/slovenian-women/ an intimate getaway. This can be a small , mountainous country in https://www.zoosk.com/date-mix/dating-advice/dating-advice-women/online-dating-tips-for-women-from-men/ Central Europe. The Adriatic Sea, the Julian Alps, and the lavish landscapes every make Slovenia a fantastic romantic destination.

https://www.wikihow.com/images/thumb/c/ca/Become-an-Elegant-Woman-Step-16.jpg/-crop-342-184-245px-Become-an-Elegant-Woman-Step-16.jpg

The main city of Slovenia is Ljubljana, which is filled up with old structure. A trip to Ljubljana will allow you to experience the history and social diversity within the country.

Lake Bled is a superb tourist vacation spot in Slovenia. Bled’s natural splendor and crystal-clear waters happen to be breathtaking. You can earn a boat get on the lake or stay at a nearby hotel.

You can also require a boat towards the magical area in Lake Bled. It’s believed that ringing the 500-year-old bell will bring your wishes to fruition.

Kamnik-Savinja Alps is another fantastic ultimate solution for you for a intimate getaway. Below, you can experience wine and a variety of delicious eating places. You can even dine within a cable car if you’re exciting.

If you’re buying a more seductive place to stay in Slovenia, you can even examine out Kobarid. This quaint town has been online for almost two hundred years and has some belonging to the oldest restaurants in the city.

Piran is another great coastal town to see in Slovenia. It has a number of historic buildings and turning alleys. There are many outdoor activities and beautiful suggestions of the Adriatic Sea.

If you are interested in learning more regarding Slovenian dishes, you can explore the country’s many eating places. Some of the most recognized are classified by a Michelin guide.

Share →

Leave a Reply