Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re planning a loving getaway, Barrica has many romantic spots. From beaches to historic towns to increasing mountains, there exists plenty of range to choose from. You may stay in a colonnaded hotel or a casa particular and enjoy the relationship of the Cuban way of life.

Old Havana is one of the many romantic spots in Tanque. This traditional city is included with neoclassical architecture, open-air marketplaces, and water holes. Recharging options a World Historical site.

A further https://www.romancescams.org/online-dating-scam-format/ romantic spot in Cuba is usually Vinales, a picturesque town in developed Cuba. The large conical hillsides surround that, resulting in a attractive pit. Visitors can also enjoy horse-drawn carriage trips, short hikes, and going swimming holes.

https://i.pinimg.com/originals/1d/b3/c5/1db3c510443cb125d899d5ae11751cd8.jpg

Another spot designed for romantic nights in Emborrachar is the Espolon, a promenade along the seacoast. The balcony attracts visitors several. Many couples have had their particular latin america dating tours first kiss here. beautiful cuban brides In addition , the seaside balcony is known for the calypso music that performs here.

The island of La Isla is a less-known territory in Cuba. It’s not far from Varadero, but 2 weeks . secluded island. To reach it, you’ll need to have a boat trip.

For a completely unique experience, you are able to attend a mixology class. This is a fantastic learning experience that will help you choose a own Cuban mixed refreshments.

You can also go to the fortress of Jagua, which is a historic internet site. During the emerging trend, it played a major function. Here you will find historic structures and typical monuments, as well as a fascinating museum.

Share →

Leave a Reply