Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Seeking arrangements can be described as dating site that specializes in sugar daddy and glucose baby relationships. It offers a contemporary interface and features to help people find the right match. The site also offers a blog that gives tips on creating an effective profile and staying safe online.

Sugar daddy measures really are a type of marriage that allows a abundant man to pay a woman intended for sex. These relationships are often times arranged through sites like Seeking Concept, and they may sugar baby meaning always be lucrative.

It’s vital that you understand how this kind of layout works before choosing if it is for you. It can be hard to tell if someone is truly trying to offer you sex or simply want to buy your as well as attention.

The right sugar daddy will be the one who understands tips on how to set prospects consequently both you and your partner happen to be satisfied with the partnership. It’s essential to set up a prenup to protect both of you from engaging in legal trouble any time things rarely work out.

Millionaire matchmaker

A uniform matchmaker can become a great way to locate a sugar daddy. This is particularly useful http://web-director.info/archives/14764 if you’re looking for something permanent, this means you will be helpful to have a personal matchmaker who can suggest someone based on your personality.

Millionaire matchmakers can be a little pricey, but they may be worth it in terms of finding a genuine relationship. They also have entry to a large database of wealthy both males and females who are searching for a good period.

You may join free of charge, and it could be a good idea to make your account as specific as possible this means you have a great chance of reaching someone who fits your requirements. Premium special is a wonderful choice, though, because it will give you more priority and access to various other members.

There are a lot of choices for the purpose of sugar daddy and sugar baby matches on In search of Arrangement, and filter your searches for top level matches. It’s a big webpage, so that it can be hard to find your perfect match if you don’t spend some time.

Whatever you can expect coming from Seeking Concept

It is a genuine and safe dating internet site. It has rigorous safety regulations and is also dedicated to customer security. It is also a great app that can be used on your own phone, thus it’s a wise decision for anyone who is flying or who have lives in a remote control area.

The website is glitchy, nevertheless customer service is usually friendly and efficient. There are many ways to research for a potential match, and you can filtration system your effects by location.

You can also operate the search function to find someone who has particular interests, such as a particular food or drink. There are above 40 million users on the webpage, so it’s a great place to start your search.

Precisely what are the differences between sugar infants and sweets daddies?

A sugar daddy can be an older man who would like to give a youthful woman money in exchange intended for sex. They may offer fiscal support and a opulent lifestyle. This kind of form of relationship frequently occurs in the United States and Europe. However , it can be a little harmful. If you’re concerned about your personal safety, it is very best to talk with a trusted friend or family member before signing up.

Share →

Leave a Reply