Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re experiencing an extended distance relationship, you could be considering seeking long range relationship support. The situation can be difficult for yourself, your friends and family. Getting support from a web group or maybe a therapist could actually help you work through it.

In a prolonged distance relationship, you will need to learn how to live life outside of the partnership. This can be hard, but it can also provide helpful skills to grow seeing that an individual. You can reveal experiences and interests with your spouse, such as music or artwork.

If you are in a very long distance marriage, you need to choose a degree of communication that is certainly beneficial for both of you. Quite a few people find it simpler to talk personally, while others will be overwhelmed by the considered talking to a stranger.

It has the helpful to consult with your friends and family. They will point out any kind of red flags you need to know about. And talking to them can also help you to get a fresh perspective on your problem.

Another way to carry on your long distance romance through sharing written by hand letters. walkingonadream.com/albanian-women A letter can be very loving and help you really feel connected. Similarly, crafting a publication or a scrapbook can be helpful.

https://powerfulwazifaforlove.files.wordpress.com/2017/04/dua-for-love-in-husband-and-wife.jpg

For example, a correspondence can be a smart way to tell the one you love you miss them. On the other hand, you could send out them a bg surpise gift to brighten their very own day.

A second long distance marriage support tip is always to check into a local community. Having a support system in position https://www.joinonelove.org/learn/6-things-to-look-out-for-when-online-dating/ will make your trip less complicated. By joining a community, you are able to connect with folks who share the interests and concerns.

Share →

Leave a Reply