Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In a day if the ‘bigger can be better’ cast can often leave brides sense overwhelmed, it’s no wonder so many people happen to be turning to smaller sized intimate wedding ceremonies. It really is the perfect treatment for a couple who experience they’re not the social type or for many who are involved about their prolonged family excitement on their wedding day.

Tiny intimate wedding ceremonies may also be the ideal choice for many who don’t like a lot of noises and want a more laid back celebration with close friends and family. The simplest way to go about it is actually to spread the planning over several months http://s877286601.sito-web-online.it/intimate-honeymoons-in-africa-how-to-overcome-feeling-helpless-in-relationship-in-africa and keep your spending within a comfortable finances.

One of the most important decisions to make may be the scale your customer list. Although it may seem unproductive, you will actually be competent to spend even more with your favorite suppliers and add a whole lot of individualized touches to your day if you occur to decide on to go with a smaller guest list.

You can also avoid the added stress of catering for a large numbers of guests employing an intimate place. This will supply you with the freedom to personalize the event without needing to compromise in style and decor or worrying about whether or not youre keeping up with your guest’s expectations.

The wedding ceremony is the most important part of your wedding, and you will really box it usamailorderbride com with which means and set an excellent tone for the rest of your activities by considering carefully regarding the space and the rituals. You can integrate your favorite practices, personalize the music and blood pressure measurements, and require everybody in the events.

A ceremony can be quite a lot of function, but with some organizing and careful attention to detail, it can become one of the memorable parts of your big day. Below are a few ways you can have your wedding one stage further and have an unforgettable experience for yourself, your guests, and everyone between:

Have wedding party walk down the aisle together

This is certainly a tradition that is certainly common at Legislation and nondenominational weddings, nevertheless it’s easy to personalize to suit your particular needs. Commonly, the groom great best person enter initial, followed by the groomsmen, bridesmaid, and ring bearers.

Then they process down the aisle in reverse order of who have entered and guests brighten them on, supplying each member of this wedding party a blessing. Then, that they enter the church, where the wedding couple say the vows to one another.

Following the groom and bride say their vows, that they exchange rings, which is a customary approach to symbolize marriage. If you’re planning a traditional or spiritual wedding, the minister definitely will provide a brief intro to probiotics benefits about the couple and discuss love as well as the vows they are simply making.

Another popular ritual that is located at religious and Legislation weddings certainly is the breaking on the glass, which symbolizes the break down of the forehead in Jerusalem. This practice is typically forwent by a browsing from the Somebody and reminds couples that they should remember this sad moment inside their lives.

Share →

Leave a Reply