Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The Short variation: If you’re trying to find an original gemstone or special wedding present, Leibish & Co. features a robust inventory of top-notch, colourful, and conflict-free diamonds and gems. The family-run company happens to be running online since 1998 with an individual touch with generated recurring business the world over. Leibish & Co. allows you to purchase loose stones or perhaps to utilize the complimentary “Design your very own” instrument to create your own perfect little bit of precious jewelry alive. With decades of expertise and good craftsmanship under their gear, Leibish & Co. is found on the verge of broadening the stock to watches along with other add-ons.

Show

Whenever Leibish Polnauer established his first on-line diamond business in 1998, it got almost an entire time to upload just one image and explanation to their website — but he was a visionary whom watched possible when you look at the fledgling arena of ecommerce. “When he views the potential in an idea, he will probably fit everything in in the power to progress with-it,” said Benji Margolese, Director of material advertising for Leibish & Co.

Leibish produced an effective, family-run process together with his wife and children offering in authority jobs. They’ve expanded an effective internet business with practices positioned around the world. Leibish & Co. is a leader in unique coloured diamonds and gems which happen to be hard to find in other places. Their diamonds are conflict-free, and that’s a key point for many consumers.

“folks visited us since they seek out one thing slightly various, some thing a tad bit more special than what everyone else provides,” Benji stated.

While Leibish & Co. provides top-quality standard expensive diamonds, the firm specializes in colourful, unique precious jewelry. When asked precisely why the company has these types of increased buyer return price, Benji quickly pinpoints the reason why.

“its a combination of outstanding products, fantastic solution, and jewellery crafted toward greatest levels of perfection,” the guy said. “The precious jewelry we make just isn’t your daily, mass-produced variety of product. Every piece is actually custom-made to perfectly fit the diamond or gemstone selected because of the client.”

A family group Affair With Personal Service

Leibish & Co. is actually a genuine family members business, with Leibish’s nearest and dearest playing important roles within the business.

Leibish functions as Founder and President associated with the business, while their partner, Rosi, may be the business’ Events management. Their particular oldest child, Chavi, serves as the Lead Jewelry Designer — and that’s a massive obligation since custom precious jewelry makes up above 50per cent associated with the company’s business, Benji mentioned.

Leibish’s oldest child, Yossi, is the President of Leibish & Co. Another boy, Shmulik, that is a graduate of this Gemological Institute of America, may be the main Diamond Buyer for any organization. “Shmulik is, seriously, certainly a lot of talented tone diamond experts in a,” Benji mentioned.

Leibish’s son Itzik may be the organization’s COO and works their New York company on Fifth Avenue. Yoni, who is the youngest of Leibish’s five kiddies, may be the organization’s CFO.

“As one of the longtime members of the team, i could let you know that, though there isn’t any connection, they consider myself, and others, part of their loved ones,” Benji stated. “we-all bring our own knowledge into company, but collaborate to constantly develop the organization.”

Customers are also handled like family at Leibish & Co., where business invests power into individual solution and revenue. “if you’ve ever handled one specific representative, for example, that is the exact same individual you will always manage, whatever you will be phoning or creating within,” Benji mentioned. “do not rely on moving customers around to different divisions when they have a question or specific problem they would like to cope with.”

Clients result from all around the World

Leibish provides multiple distinct customers: you will find consumers, exactly who largely shop through the site, retailers, and people into the trade company, which generally visit the organization’s main workplaces in New York, Israel, and Hong Kong.

A great deal of Leibish & Co.’s clients are through the US. Their subsequent best audience is actually Canada, accompanied by the uk, Australia, Hong Kong, as well as the remainder of Europe.

Consumers at each period of existence shop at Leibish & Co., though most are between the ages of 35 and 54, Benji said. In addition, the business garners roughly 300,000 website check outs monthly — and keeps a lot of the consumers coming back.

“With over a 70percent return customer score, we continue to be one of the most well-known companies within niche,” the guy stated.

Colorful Diamonds & Gemstones With a “Design your very own” Option

Leibish & Co. holds high-end jewellery, and maintains inventory freedom, especially for internet based customers, Benji mentioned. The company carries numerous free diamonds and valuable gemstones, but the important products are customized jewelry creations.

“We keep a sizable assortment of multicolor diamond and gem stone precious jewelry, with some of rarest colors ever viewed,” he mentioned. “We are known most readily useful by our bread-and-butter items — yellow diamond and pink diamond engagement bands. However, we offer diamond jewelry of virtually every color, and important gemstones — such as sapphires, emeralds, and rubies. We offer precious jewelry constructed with colorless diamonds, also, but our very own knowledge is in the field of tone.”

For customers who have some thing planned and want help making it a real possibility, Leibish & Co. provides a “Design your” jewellery tool, which Benji mentioned is actually the top item.

“normally, while looking for a unique portion, folks usually want specific rocks and placing styles they’ve currently dropped deeply in love with,” the guy mentioned. The “Design a” instrument makes it possible for customers to construct an item using the material, placing, and material of the option.

“it permits these to bring their particular hopes and dreams your — with these knowledge in craftsmanship,” Benji told us.

Add-ons & brand new Online Tools waiting for you for Leibish & Co.

since it looks toward the future, Leibish & Co. is actually slowly shifting toward higher-ticket things plus item variety. The firm feels comfy branching over to new product lines because of the commitment and passion it pertains to finest the present projects.

“There is spoken of exposing many different accessories — such as for example luxury watches, handbags, plus pens,” Benji mentioned. “But we decided to wait until we very first perfected our main type of item, and is diamond jewelry.”

Leibish & Co. is also researching ways to continue mastering its popular site, too. One-way it intends to enhance its internet based experience is by launching augmented real life features, that’ll give virtual customers a lot more of an in-store experience.

As a business along with its sources in colorful expensive diamonds and ecommerce, Leibish & Co. continues to innovate in a normal industry which views change as exception, not the rule.

ejemplo

Share →