Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

While most Latvians happen to be Roman Catholics, there are still various pagan practices that can be seen here. In summer time, the country celebrates the Ligo festival, which will features community dishes and persons songs. For those interested in meeting desirable Latvian women, this might be the perfect time to check out this town.

Mamba is a wonderful place to start seeking with regards to Latvian lonely hearts, but be sure you specify that you are residing in Latvia as you register. Another good internet site is Badoo, which launched 5 years ago and incorporates a large number of paid members. However , there exists a lot of noises out there, and so you will need to filtration system throughout the lower quality profiles.

When you’re interested in seeing a Latvian girl, keep in mind that this is simply not a place for anxious men. Alternatively, you should be organic and show all of them that you will be a respectable person with a decent upbringing. Is not going to make inappropriate remarks or humor, and try to avoid a lot physical speak to.

Latvian females are fabulous and conscientious, therefore if you’re enthusiastic about a Latvian girl, try meeting her during the day, once she’s more relaxed. This will enhance the chance for meeting her and starting a romantic romance. Even though the language is certainly not so common, it makes meeting a Latvian woman a lot easier.

Latvian women happen to be educated and well-read, and so they’re convenient to find. Their way of life and nation are essential to all of them, and they https://kitabosunnat.com/ice-breakers-online-dating know how to respect each other. If you’re looking for a life partner or simply just looking to make close friends, Latvian online dating makes locating a Latvian female much easier.

When you are thinking about meeting a woman https://domain-pilihan.blogspot.com/2021/10/definisi-nama-domain.html out of this country, you’ll certainly be delighted to find out that most of them are college graduates. While the great majority of them maintain an advanced level, they’re likewise well-read and love examining. Which means they’ll provide an extensive understanding base to https://bridesbest.org/baltic/latvia/ discuss with you.

If you are looking for a Latvian wife over the internet, you might be curious about how to approach the woman. First of all, you should consider the fact that a majority of Latvian women are worried about sex travellers. If you don’t speak her language very well, you may risk losing to be able to impress her with a legitimate face-to-face meeting. In case the woman feels like a owner, you can make a call to seal the deal.

Latvian women are inclined to be affectionate, but they don’t like casual flings. This is a culture that values the most convenient things in life. Should you be serious about finding a Latvian woman online, you should do not forget that you should be a lady and not arrogant. The women right from Latvia are recognized for being extremely charming, and men will certainly feel confident and beautiful if perhaps they spend more time with them.

Prior to you go on a night out with a female out of Latvia, factors to consider that you’re all set to take the marriage further. Initially, make sure that you know the right etiquette in your area. Women of all ages in Latvia are usually conservative, and you’ll have to value this simple fact. Don’t give products that are too expensive. Instead, give her a book or flowers.

Share →

Leave a Reply