Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re arranging a first night out you might be looking for any little bit of motivation when it comes to choosing a topic. However , you don’t have girl from chile to acquire overly imaginative when it comes to choosing a subject. In fact , a little bit of believed can make a lot of difference in getting to know a new partner. An appropriate conversation beginners can help keep your date moving along.

First dates can be nerve-wracking. That’s why you have to choose a very good subject in the get-go. Here are a few suggestions for the very best first time conversation issues.

The best part of your first day is that you may have the opportunity to get acquainted with a potential particular date. For example , you might be able to contacts a lot of information about their personality simply by asking these people about their beloved band. Or perhaps, you can study their job life by asking them about their position. A great initial date question might involve discussing the queue of thinking that led to their current position, or their the majority of embarrassing second at work.

While you’re at it, consider asking additional questions which may not have been on your plan. For instance, you could ask a few open-ended questions about their childhood and their favourite areas to hang out. You’ll get information, and a good chuckle concurrently. Taking the time might some https://www.artofmanliness.com/people/relationships/6-tips-for-successful-gentlemanly-online-dating/ open-ended queries can pay off within a big method, especially if you are feeling a bit smug.

https://images.pexels.com/photos/4691208/pexels-photo-4691208.jpeg

It’s a presented that you will be on social media while you’re by it, and so make sure to mention the aforementioned. One of the greatest first day conversation topics is to ask with regards to your mutual close friends. This allows you to get to know each other even more personally therefore you may even discover some cool things about each other you didn’t actually realize you shared.

On a identical note, you might be interested in learning more about your date’s preferred hobby. For instance, if they are into games, you may want to ask them what their most-loved game is definitely. Likewise, you might be thinking about knowing what that they like to check out on television. In the same way, you might also be interested in finding out about their most liked sports group.

The largest secret to a successful initial night out is to tune in to your time. Ensure that you stay as responsive as possible, and don’t get extremely aggressive. Generally speaking of thumb, 70% of the time you should let your date are left out for obvious reasons. After all, a couple of awkward calme can really take those shine off of the entire time.

Hopefully, you’ll have a handful of fun conversations that lead to one or two dates. Yet , if perhaps all else falters, it’s a chance to move on. Fortunately, there’s a entire world of chatter starters to choose from to be able to explore. All you require is a little experience and a lot of practice. Following that, you’ll be well on your way to reaching the love you could have.

Share →

Leave a Reply