Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many fun and romantic delete word a special particular date. Some ideas involve taking in a film, going to the films, or even a trip to a museum.

Other recommendations include consuming the landscape or hanging out in dynamics. Taking a have a picnic to a vineyard is a good way to spend a lot of quality time at the same time.

Taking a hot air balloon ride may be a fun and intimate idea. It might be a unforgettable moment.

A well-planned staycation can be a marvelous treat for the entire family. You could take in an area show, aquire a hike, or visit a scenic attraction.

In most cases, you want to make your relationship while close as possible. However , the battle is to be flexible when it comes to issues that are important.

Perform do you agree certainly not be afraid to try new pleasures. The most memorable moments in a relationship are often the ones that are out of the ordinary. Whether it is a simple dinner, a night out by a cafe, or maybe a spa day, you happen to be bound to find something that you as well as your partner will relish.

https://68.media.tumblr.com/tumblr_lipfgtLYMx1qhlgm7o1_500.png

Stepping out of the house can be a daunting task. But , with some believed, it can be an event https://www.fivestarseniorliving.com/blog/senior-dating-advice-and-tips that you and your partner will treasure for years to come. Make it a point to have a monthly date, preferably the one which is not really homebound. Leaving from your usual routine is a great approach to strengthen your bond.

Share →

Leave a Reply