Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Keep an Asian woman happy is not an easy task. You need being careful using what you do, how you do it and what you say. It could also important to keep her in mind. In order to make the relationship do the job, you have to make her feel important.

The first thing to try is to determine what your woman really wants. The best way to do this is to get her parents’ permission to start dating. This will allow you to discover what they worth and will show you how to ideal provide their needs. When you know their tastes, it will be easier to keep her happy.

Another important step in keeping the asian gal happy is usually to take the time to appreciate her. Your woman may own certain concepts about what your lady wants in a man, therefore you need to be open to the possibility of letting her think with respect to herself. Don’t try to power her in a relationship that she’s certainly not ready for. Instead, support her expand in a woman of her individual.

Keeping an Asian female happy means making her feel special and cherished. Most likely know, Oriental girls have already been raised to look after http://betobe.in/attractive-asian-females/ their family, thus giving her the attention she deserves should go a long way. There are many ways to make her feel special. Consist of presenting her with products and bouquets.

The best rule of thumb is always to never consider an asian woman is only looking for a man to do the cooking and cleaning for her. They may be much more family members oriented than most traditional western women. Always entertain Asian girl how much you good care. Not only definitely will she love that, but it displays her you happen to be willing to spend time and effort onto her.

Featuring the oriental woman in your life with the very best gifts and presents is a good way to produce her happy. This will prove to her that you attention, and it will also make you an even more attractive spouse. Be sure to select something that is suitable on her and her tastes, nevertheless make this fun to open this current.

Offering your oriental girlfriend a tiny congratulatory gift idea is a good idea. This may be a thing as simple as a congratulatory note or possibly a nice piece. Make sure that you make sure you thank her for it. Doing so is not going to be liked, but will make her feel good regarding herself.

It’s no secret that keeping an Asian woman happy can be not an easy task. The best service it is to show patience, show your oriental girlfriend that you value her and her opinion, and a lot importantly, dignity her. Keeping a great young lady happy is no easy accomplishment, but if you follow https://bridewoman.org/asia/japanese-brides/ a few straightforward tips, you are able to rest assured that your romantic relationship definitely will continue to thrive. After all, she will be worth it. Just be sure to remember the tiny things and she’ll gain the love.

Share →

Leave a Reply