Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether or not a mail order spouse is certainly illegal is a question that many persons ask. In america, for instance, it really is legal. A foreign mail buy bride will be able to apply for a permanent resident card after three years.

But if you are considering information on precisely what is legally required of you, you might want to look for the help of an immigration legal professional. There are a number of things to take into account, such as the laws of the country, if you have connected with your possible mail purchase spouse over the internet, and if you will be married.

The best way to determine if a certain relationship is usually legal is usually to check with your country’s government. It has the not uncommon to listen to about abusive relationships. You should also be aware https://ebrides.org/belarusian-brides/ of laws and regulations regarding child brides.

Kid brides tend to be abused and exploited. As a result, they are purchased into risky and controlling relationships. Even though some countries do welcome these kinds of relationships, other folks don’t.

Lots of men from Developed countries decide to find a foreign wife, either through a internet dating site or perhaps an off-line affair. They usually meet throughout the Internet or possibly a marriage firm.

In the US, the laws in marriage and mail purchase brides are regulated by Violence Against Women Work. VAWA shields immigrant and non-immigrant women, giving them even more rights and protections.

Deliver order birdes-to-be are also safe by the International Marriage Broker Regulation Work (IMBRA). IMBRA requires which the service’s employees undergo a background check ahead of marrying foreign people. This helps to decreased the risk of punishment and human being trafficking.

Share →

Leave a Reply