Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online European dating can be an enjoyable and rewarding experience. Observing the potential partner over the Internet is a click away. Before you jump in, yet , there are a few things you should know first.

The best way to do it is to utilize a service like Tinder. Employing Tinder, you can match with others based on your hobbies and location. Also you can browse profiles of singles exactly who live in your neighborhood. So , you are more likely to get your match.

A further tip is always to make your online dating sites https://outwittrade.com/online-dating-tips/ profile as thrilling engaging as possible. There are some sites that allow you to play games in order to win prizes. This really is a win win for equally you and the potential partner. Of course , you should not make yourself the center of attention.

http://3.bp.blogspot.com/_fPoWZ33QqG4/S5V3MPHbyTI/AAAAAAAAGLU/cH1mBG9LWTY/s400/rome-trevi-fountain-2.jpg

Finally, when you’re interested in the web dating scene, consider signing up for a web site that offers free memberships. This allows you to find potential periods without having stlbrideandgroom.com/turkish-brides/ to shell out a cent. Some sites require a Gold membership to be able to send and receive sales messages. If you’re not really keen on using the internet to pull the your time frame, there are some sites that offer free phone consultations. These expertise are more than willing to aid you figure out what’s best for you plus your love life.

While you’re at that, consider trying out a few apps. Whether you will absolutely into Tinder, Happn, or something much more niche, you are bound to find your match.

Share →

Leave a Reply