Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The dating game is generally a nerve-wracking and intimidating experience. Whether you’re self conscious or socially cumbersome, it’s crucial to know that you can overcome your emotions of insufficiency and move a connection with someone who shares your main values.

Take it Slow and Make Sure Your Goals Are Safe

Once you’ve identified a person you really want at this point, it’s critical to not push too quickly. You should spend time getting to know them and determine if they are a good easily fit in terms of your upcoming goals, figure, and interests.

http://1.bp.blogspot.com/_Qg6J04XZhR4/SwA5byA38HI/AAAAAAAAKXE/02JkoJ6BuMA/s400/exclusivecarolin484105f.jpg

Maintain a Meaningful Emotional Connection

If you’re in a marriage, you should be qualified to communicate https://web.prm.ox.ac.uk/amulets/index.php/keys-amulet2/index.html with your spouse about your emotions and needs while not causing any kind of conflict. You should also try to be ready to respectfully argue with these people, and resolve disagreements in an wide open, civil manner.

Get Out of Your Comfort Zone

It’s easy to fall under a workout where you navigate to the same locations over and over again. Luckily, there are plenty of actions you can take to enhance your plan and meet new people.

Try a distinctive way to reach work or the gym, visit a new restaurant or coffee shop, or join a meetup around a task you enjoy. These kinds of simple changes can open you up to a regarding potential occassions.

These tips are sure to put you on the path to finding a important, fulfilling, and lasting relationship that’s worth your time and effort. Whether youre looking for the perfect partner or you only require some tips https://elitemailorderbrides.com/british-women to help you navigate online dating, these experienced tips will let you make the most of your solitary life.

Share →

Leave a Reply