Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Data area click for source deals offer a broad variety of benefits to corporate teams, including tempo, efficiency, and security. The right solution might also make the function of all persons involved easier and fewer stressful.

A virtual data area is a secure online program that allows firms and their legal teams to upload, reveal, and assessment sensitive records. They are made use of in many areas, including mergers and purchases, initial open public offerings (IPO), and lawsuits.

Speed: A virtual info room is a fantastic solution designed for organizations that need to prepare documentation quickly. This saves time and energy, as well as cash by lacking to print thousands of web pages.

Efficiency: A data room helps businesses set up documents, acquire signatures, and track progress. It can be especially useful in sophisticated transactions such as M&A.

Protection: A good virtual data place software provides secure-view features like fence-view or fast defend that stop unauthorized users out of viewing private files. In addition, it enables users to set file expiration, NDA pop-ups, terms of get, and other conditions that enhance document secureness.

Value for money: The best data place provider gives great depth of reviews, robust digital rights managing with complete control over paperwork, and comfortable drag-and-drop capabilities. It also has efficient customer support that trains new data area users means use VDR technology.

A data room is known as a useful tool in fundraising. This allows capital seekers to monitor the procedure better, examine enthusiasm amounts, and share the optimal information with each potential investor. Additionally, it gives admins access to individual data stats and reviews that let them check who is browsing each document, how often, and then for how long.

Share →

Leave a Reply