Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to interacting with women, right now there undoubtedly are a number of different places you can travel to that will help you fulfill more top quality females you may in other settings. The trick, however , is to make sure you know how to strategy each environment so you can easily maximize your odds of getting the female you’re following.

https://i.pinimg.com/originals/07/c4/48/07c448ff1c4b3ccc7b125d4ad60a6ee6.jpg

1 ) Bars and nightclubs are excellent places to meet women because they’re congested and have a lot of activity. This allows you to easily fulfill a variety of persons and start conversations with them.

2 . Coffee shops, bookstores, juice bars, and bookstores can be good places to meet girls because they’re low-class environments to may start a conversing with somebody without feeling that your energy http://bantatechnology-001-site2.itempurl.com/2020/12/26/conference-someone-new-online/ is being depleted.

several. Museums and art galleries wonderful places to meet up with women mainly because they’re ethnic environments where you can find women who get pleasure from art and will teach you some thing in return.

4. Music celebrations and events are also good places to meet females because they are social surroundings where you can meet up with women who reveal your affinity for music.

a few. Restaurants also are good places to meet up with women since many solo, busy females like to venture out to eating places to relax after work.

6th. Cooking is also a great place to meet women of all ages because they are social surroundings that allow you to check out your culinary arts skills within a relaxing, entertaining setting.

7. Wine sampling events also are good places to meet up with women because they’re incidents that allow you to satisfy women who show your interests in wine and can educate you something inturn.

8. Yoga exercises studios also are a great spot to meet females since they’re social conditions where you can meet a variety of ladies who share your interest in yoga exercise.

9. Libraries and bookstores are also great places in order to meet women since they’re low-class and are often free.

15. Malls and shopping galleries and museums are also good places to meet ladies because they’re often full of hot females with who you can start a conversation.

11. Beaches are another great destination to meet women because they are a fun, sociable environment where you can meet various women.

12. If you’re an athletic man, playing volleyball is a great way to get a good-looking woman’s attention.

13. If you’re a creative dude, a portrait class is also a great location to meet women of all ages because the new cultural environment where you can meet women who share your interest.

14. The grocery store is another great place to satisfy women mainly because it’s an open environment where you can meet women who share the love of healthy food.

15. Theme parks and beaches are also superb places to satisfy women since they’re fun, social surroundings where you can meet a variety any time women who write about your concern in nature and outdoor activities.

The https://bridesmania.com/dating-sites/millionaire-match-review/ best part about these places is that they’re usually free and enable you to own a lot of fun! The more you spend time presently there and the more https://www.womenshealthmag.com/relationships/a19966283/dating-app-tips/ people you speak to, the better your chances of discovering a lady you wish.

Share →

Leave a Reply