Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The internet dating website fonction is one of the most significant parts filipino cupid review of a internet dating profile. The best ones are not only well thought out, nevertheless also different. Dating websites do not give unlimited space, so it payments to be succinct. It may be entertaining to experiment with just a few different https://www.zoosk.com/date-mix/online-dating/first-date-rules-2/ headlines for a few days ahead of settling on a winner.

Writing a topnoth dating website headline is a tall purchase. Fortunately, there are plenty of tools to help you along the way. Receiving your mate to click on your headline will likely be the hardest part.

You may want to acquire some feedback from your friends and family before choosing a winner. One of the best ways to obtain feedback is usually to do a shades test. This kind of means you will need to read through a few profiles to get a good idea of what works and what does certainly not.

https://i.pinimg.com/736x/e0/83/17/e08317e2cb6b00780a5b3b37b1b1b654--ladies-hats-women-hats.jpg

Using the right keywords is also a necessity. A good acte must also showcase the personality and what makes you completely unique. For example , an amusing headline may possibly have the very best chance of snagging the attention of the individual that is looking for a sarcastic aficionado.

Finally, a witty seeing website fonction will attract more occassions than a stale cliche. As well as the funny element about a funny dating web page headline is the fact it is not limited to your friends and family.

With a little creativity, you will be on your way to going out with your dream mate in no time.

Share →

Leave a Reply