Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

An analysis report can be described as document that records the results of a specific assessment. It is a tool that gives valuable insights about a person or organization. It helps the reader making decisions based on the findings. However , the way the report is methodized and drafted can vary between assessments. It can also be influenced by industry by which it was done.

An assessment report is typically designed for three reasons: to provide relevant recommendations, to describe the structure belonging to the assessment, also to discuss the value of the benefits. As such, it must be well-designed and comprehensible to viewers. By following one or two simple steps, you may produce a survey which will effectively communicate your findings.

To prepare a great assessment record, you should 1st determine your goal for the report. This might include assessing individuals, growing an action arrange, or self-assessment. For instance , an assessment marketinghome.net/setting-up-your-ps5-key-steps/ record for a program evaluation will certainly focus on abilities and failings. If the target of the report is to examine a provider’s performance, the assessment can focus on the existing state belonging to the business.

The report also need to be designed to appeal to a wide range of potential readers. The style of the report will need to reflect the manufacturer of the business and incorporate branding fonts, colors, and other components.

The report should include good examples and visualizations that will make the results easy to understand. In addition to text, a pie graph or table can help demonstrate the outcomes.

Share →

Leave a Reply