Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether youre new to online dating or you’ve been performing it for years, it is usually challenging to discover the hang with this new way to date. Fortunately, there are many things you can do to truly feel more confident and start with success through this new territory.

1 . Really know what you really want

One of the biggest mistakes people make with online dating is certainly ignoring their own requirements and choices. If you’re searching for a serious romantic relationship, you’ll have to be clear about what kind of partner you need before how to get started. Creating a list of the relationship demands and three-to-five dealbreakers will help you navigate online dating services with goal, rather than wasting time with matches who all don’t meet your criteria.

2 . Produce a good account and read profiles fully

Your internet dating profile is possibly the most important part of your online internet dating experience, as it is what will eventually get you dates and leads. It may be essential to compose your profile in a way that conveys the personality and makes you stand https://emma-janephoto.co.uk/tips-on-how-to-write-a-great-headline-for-your-sugar-baby-profile away from other customers. Don’t be scared to answer the issues honestly, and use top quality photos that best represent you.

3. Go through profiles entirely

The first impression you give on your potential date is the most crucial factor pertaining to securing an extra date, so amuse read through every of their single profiles before reaching them in person. This will likely also make it easier to spot any red flags, consequently you’ll know what to look out for when conntacting your meet.

some. Be patient with yourself

Love can’t be rushed, hence don’t get also psyched up about a potential date just before you even satisfy in person. Rather, get slow and stay sure to let them find out you’re considering spending additional time with them.

5 various. Keep things light and fun

Men like girls that are funny, so be sure to inject a bit humor into your conversation when ever possible. This is certainly done with a simple joke or by asking a question brings about the other person guffaw.

6. Stay safe and avoid problems

It’s simple to fall into the trap of assuming a stranger’s motives when they point out certain things inside their online profile or over the first few dates. This is dangerous, especially once you’re new to online dating.

Don’t be afraid to ask a lot of questions, but don’t have everything there is a saying seriously. For instance , if you’re unsure of a man or woman background, don’t try to find out by asking them Look At This about their home or their very own friends.

7. Don’t be afraid to try something different

If you want to find your dream day, you have to get out there and try something new. This can be scary, but if you happen to be willing to the actual work, you will likely be astonished at just who you can connect with and how quickly your dreams may come true!

8. Do not be afraid to become yourself

Regardless of your age, you’ll have to get real with yourself if you’re likely to find the right partner. It can be hard to trust that someone you have met on the net is as real as they appear, but it has worth the effort.

Share →

Leave a Reply