Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A sudden separate long-term marriage https://thebrandboy.com/dating-consultancy-slogans/ could be painful and unexpected. It may currently have happened without your macedonian brides consent, or perhaps it might be caused by a change in your daily life that resolved to finish the relationship harder.

In regards to ending a relationship, you must take the time to cry and repair properly. You may come to feel a lot of conflicting thoughts, but you possess to let them circulation through you as the healing process continues.

https://www.hellokpop.com/wp-content/uploads/2019/10/GD-and-Kwon-Dami-e1570863458494.jpg

Do not ignore all of them or suppress all of them, as this will likely make the grieving process even for a longer time and harder. Instead, try to talk about your feelings and function with them with someone who can help you understand what’s taking place.

Reach out to a therapist for benefit your emotions. You may also ask for suggestions from friends.

Spend time with friends and family after a separation. This can be challenging, but it’s important to reunite with people who all you haven’t known as much during the relationship.

Enter a daily routine

Getting into a regular daily routine is hard, but it will assist you to deal with your situation better. It’ll as well give you a good sense of quiet, stability and control.

Continue to keep a journal

Writing about your emotions after the break up can be very helpful. It will help you stay confident and concentrate on the future.

Eliminate mementos and reminders of this relationship

For anyone who is still holding on to items that your partner gave for you or experienced a big impact on your lifestyle, now is the time to reduce them. It has hard to do that while you’re in the course of the grieving process, but it’ll become easier to move about if you can remove them.

Share →

Leave a Reply