Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to looking for a single woman, you aren’t alone. The most up-to-date figures reveal that there are more than seven million lonely women in the U. S. Although not all of them are trying to find love, there are plenty of who will be in search of actual connections. For anyone who is one of them, you are in luck. Luckily, there are plenty of methods to go about looking for your perfect match. You can test your hand at online dating or meet women offline. Getting married isn’t the one thing on your set of priorities, but once you want to avoid regrets, you should find a special someone who is worth your time and effort.

http://cdn.quotesgram.com/img/48/10/1501959836-original.jpg

Taking part in a church group is a fantastic way to get to know the community and make new friends. Most of these web 20 are already founded and you are apt to find people with a similar outlook on life. This is particularly the case if you are a religious person. Having a religious community nearby will give you access to many different single females with very similar interests and goals.

You can also make an effort your fortune at a local gym. These are often the hotspots of lonely hearts. Many people coming from all ages accumulate there to lift weights and communicate. You might even manage to find a spouse who stocks your interests.

Lastly, you should think of volunteering. Helping out is a superb way to meet single girls, and it’s a great way to assist out your community. However , you have to be ready to www.confettiskies.com/blog/hottest-italian-women/ put in the effort. There are numerous charities to result in to choose from. It might be a good way to keep your karma in check.

The easiest method to do this is to find a group that has activities you will have fun with. https://www.womenshealthmag.com/relationships/a28141816/questions-to-ask-on-first-date/ For example , if you have a love of golf, you might enjoy going to a game at the local golf club. Many of these groupings will have their own social media webpages as well, making it easier to communicate with additional members.

Looking for a single woman will not be easy. If you are looking for a serious relationship, nevertheless , there are a few websites that are designed to compliment your needs. One of these is DoULike. Making use of this dating internet site, you can search profiles of local you and find someone who’s precisely the right match. Another web page you should consider is definitely Letshangout. While you might not be able to control who have you chat with, you can always opt for a secure mode, which will only permits you to talk to validated members.

While really not a secret that internet dating is a popular option, it’s not really the easiest. Just like all kinds of online dating, it is critical to remember to boost the comfort, and also to follow the guidelines. Finding a top quality single isn’t at all times easy, but since you do it the proper way, you can make a whole lot of progress toward finding your perfect special someone.

Share →

Leave a Reply