Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Achieving good table communications is an important component to a board’s job. That enhances the decision-making process and minimizes the possibility for turmoil. In addition , this protects your organization’s status and logos.

Effective planks have clear conversation plans and strategies set up. These include how often and how panel members should certainly communicate. They should be current as often as required to maintain all their effectiveness.

Also, it is important for administrators to document their oversight. For example , they might need to get reviews from staff or retain new teams leaders. Make sure that they know precisely what they are supposed to do.

Panel meetings includes high-level strategic sales pitches. This allows them to keep the business focused and track. As well, they can be even more powerful in dealing with problems and potential roadblocks.

Plank meetings should be a collaborative knowledge. Often , they include large groups. Applying technology check my source to enhance interaction with the plank can save money and time. However , the tech should be safe and secure. It will meet conformity requirements such as HIPAA and the General Data Coverage Regulation.

Some board customers prefer to speak by email, while others are comfortable with txt messaging. To make elements easier, you can utilize a table portal. On line board portals allow you to access critical business data and share papers. You can also check action items with no trouble.

Informal get togethers are useful, also. While they could not always be the most effective way to communicate, they can be a great chance to build connections and dwelling address concerns.

Share →

Leave a Reply