Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

How to Inform a Hookup You Have Thoughts

It can be hard to know if the casual partner is finding and catching feelings for you. Any time they’ve been representing nervous around you or have altered all their behavior, it would be a sign that they can be feeling a way.

If your get together is wanting to make you go out with their good friends, it’s in all probability because that they as you and want to offer https://www.verywellmind.com/8-tips-dating-app-etiquette-5214876 you a chance to connect with their friends. It also gives them a chance to provide you with off for the reason that someone they want to be with.

They will Call You Every Day, Not simply the Day Ahead of Their Meetups — This may sound super friendly, but it is a sign that they can are looking for something greater than just a get together. It shows that they are actually thinking about your romantic relationship and desires you to find out simply how much they like you.

http://4.bp.blogspot.com/-AVOOlBhYRuo/T_6k-QY7RtI/AAAAAAAAK1s/2lTdI7izLP4/s1600/vietnamese%20women%20soldiers,vietnamese%20female%20soldiers.jpg

Then, they are able to share personal data with you, just like their current struggles or problems. This makes them weak, but it is usually a sign that they trust you and care about you.

Whenever you start to catch these people feeling something, don’t wait around to talk about it. This can lead to a lot of awkwardness, therefore it’s best to tell them as soon as possible. You https://besthookupsites.org can accomplish this through text message or messages or calls. If you feel at ease, it’s also a good idea to create it up in person.

Share →

Leave a Reply