Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The internet has evolved the way we all live. We now have easy access to any or all sorts of facts, scandalous shows, engaging scams – and of course, an array of lure.

One of the biggest obstacles meant for couples today is checking up on each other’s online actions. You may identify that your man spends more time on the pc or his mobile gadget than usual, he’s started looking forward to dating software, he’s deleted his surfing history, he is binge-watching porn, or chatting all day on camaraderie portals.

You might also have realized that your partner is usually displaying a lack of awareness of you or perhaps their relationship obligations, like taking care of the kids. They might be moodier or more critical of you than usual. Some might start off ignoring their very own household obligations, or they may be putting all their job about hold to pay more time with their new found spouse.

A fresh viral content on the famous Reddit forum r/AmITheA**hole elicits several comments, viewpoints and problems. The post, titled the ‘true off my chest’ and authored by u/Consciously_Annoying, was at response to her husband calling her poisonous for revealing him “no” multiple times in a single time.

Even though she acquired an apology, the content still has a lot of people talking. You can see why the post has brought a whopping 7000 upvotes and 800 responses.

The internet is definitely read this http://order-brides.org/mail-order-bride-sites/asian-melodies-online-dating/ a great place to connect with new close friends, http://fahrzeugaufbereitung-dietsch.de/2020/05/31/greatest-dating-sites-intended-for-seniors-what-you-ought-not-to-do-and-what-you-should/ nevertheless it’s not the spot to find out what your spouse seems to have been up to internet. It’s crucial that you remember that your spouse is your best friend and your most important, therefore you need to make sure that you just protect their privacy without exceptions.

Thankfully, there are a few smart ways to maintain your relationship on the right track and snazzy start. A few of these will probably be outlined underneath, but the most effective way is usually to take elements gradual and work on your connection skills ~ both on the internet and off.

Share →

Leave a Reply