Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The immediate break up of your long-term relationship may cause a lot of pain and uncertainty. https://toprussianbrides.com/estonian-brides/ Whether it is due to a sudden decrease in biochemistry and biology and anticipation or mainly because things only aren’t working out between you and your lover, the emotions that are included with a break up are usually difficult to handle.

It’s important to manage yourself during this time and practice self-care. Be sure you have plenty of sleep, eat well and spend time doing items that offer you with joy. Taking good care of yourself will help you recover and retrieve from your break up.

Reframing your thoughts to accept that your relationship is over can be hard, but it will assist you to get through the emotional https://www.sortiraparis.com/en/what-to-visit-in-paris/exhibit-museum/articles/281925-habibi-the-revolutions-of-love-the-lgbtqia-exhibition-at-the-arab-world-institute-in-paris turmoil. “Accepting that the marriage is over allows you to release the expect of reuniting along with your ex and move on, inch Pash says.

http://img2.timeinc.net/health/images/healthy-living/asian-woman-meditating-400x400.jpg

Surround yourself with positive persons who all support you and keep you upbeat. This will help to better some of the stress and depression you are feeling from your unexpected break up long term relationship.

Talking about your emotions with someone who understands may help during this time. This can be done with close friends, family or maybe a counselor.

Meditate, exercise and journal also can help you process your feelings. Additionally it is a good idea to develop an emergency contact list so you can reach out to your support when needed.

You need to be open and honest with regards to your feelings during this period, because if you do not, they may fester and cause additional problems. You must express your anger and unhappiness as soon as you feel them so that you don’t allow them build up.

Share →

Leave a Reply