Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you want to meet women, it is vital that you make certain you know how to approach all of them. By drawing near them with self-assurance, you will result in their emotions of interest for you.

Whether just starting out or have been completely out of the dating scene for some time, there are many things that you can do thai flirting to increase the chance for meeting ladies. The 1st step is to make certain you are confident and still have a good impression of self-assurance.

Subsequent, you need to receive out there and commence making friends with women. You can do this by participating in social occasions and becoming a member of in with groups of friends.

As you try this, you will be able to meet up with a lot of recent people and also build your social abilities. This will give you the confidence to go out and talk to women regularly and eventually, you will be able to get started on asking them away.

https://i10.fotocdn.net/s107/1796b7752522720b/public_pin_m/2328869698.jpg

Great approach to meet women is to attend a poetry or fiction reading event. These types of events are good for meeting ladies because they often https://www.instagram.com/explore/tags/romanticsongs/?hl=en possess a lot of people now there that publish the same hobbies just as you do.

These kinds of events are also a great way to show your more sensitive and imaginative side. Plus, it’s a fun activity that could keep you active and will assist you to meet a whole lot of interesting people.

In the end, the key in order to this work is to create a technique that is certainly compatible with yourself. This will help you prevent neediness the industry common problem intended for guys that aren’t in a position to fulfill women.

Share →

Leave a Reply